Studia podyplomowe 
 Zarządzanie Personelem 

 AGH Wydział Zarządzania 
ul. Gramatyka 10 
30-067 Kraków 

UWAGA: Rozpoczynamy
Nabór na XXII edycję.