Informacje o studiach

Cel studiów podyplomowych:

Celem studiów jest przygotowanie do profesjonalnego podejmowania decyzji dotyczącej polityki personalnej w firmie zgodnie z wymogami współczesnej wiedzy z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Program oparty na treningach, warsztatach i ćwiczenia aktywnych. Studia oferują 180 godzin dydaktycznych

Zakres tematyczny:

Zarządzanie ludźmi i strategie pozyskiwania personelu, prawo pracy, wynagradzanie pracowników, wartościowanie pracy, szkolenie i rozwój pracowników, rozwój umiejętności menedżerskich

Do kogo studia podyplomowe są adresowane:

Kierowane są m.in. do absolwentów studiów prawniczych, psychologicznych, pedagogicznych, ekonomicznych, specjalistów od zarządzania zasobami ludzkimi.

Studia przeznaczone są dla menedżerów personalnych, kierowników oraz pracowników działów personalnych, a także dla osób, które są zainteresowane zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmie. Chcą zdobyć nową wiedzę z tego zakresu lub ją poszerzyć, nabyć nowe umiejętności lub je udoskonalić, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Określenie efektów kształcenia studiów podyplomowych

Po ukończeniu studiów uczestnicy:

  • są przygotowani do profesjonalnego podejmowania decyzji dotyczącej polityki personalnej
  • posiadają umiejętności samodzielnego prowadzenia działów personalnych oraz kierowania zespołami ludzkimi
  • są przygotowani do korzystania z narzędzi i technik „miękkiego” arządzania personelem

Sposób weryfikacji i dokumentacji efektów kształcenia na studiach podyplomowych

W trakcie studiów przewidywane są dwa egzaminy: Zarządzanie ludźmi i strategie pozyskiwania personelu, Prawo pracy  Pozostałe przedmioty  zaliczana będą na podstawie obecności na zajęciach lub przygotowanych projektów na ocenę.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  • uzyskanie zaliczeń i zdanie z wynikiem co najmniej dostatecznym egzaminów, przewidzianych programem studiów
  • złożenie pracy końcowej i pozytywna ocena z jej obrony

Sylwetka absolwenta

Słuchacze po ukończeniu studiów posiadają umiejętności „miękkie” w zakresie komunikowania się, negocjowania, autoprezentacji, itp., a w  dziedzinie tzw. „twardego HR” zdobywają wiedzę o metodach i technikach wynagradzania i wartościowania pracy. Słowem orientują się w całokształcie tematyki zarządzania zasobami ludzkimi. Potrafią profesjonalnie prowadzić politykę personalną w małej, średniej, dużej firmie i współpracować z zarządem firmy w celu wypracowania wspólnej strategii rozwoju. Ponadto potrafią założyć nowoczesny dział personalny, zaplanować szkolenia, przeprowadzić rekrutacje.  

Studia te przeznaczone są dla osób aktualnie lub potencjalnie pracujących w dziale kadr, kadry kierowniczej, menedżerów średniego i wyższego szczebla.

Lista wykładowców prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych


nazwisko i imię

miejsce pracy

dr inż. Ewa Beck-Krala

Kierownik studiów, Wydział Zarządzania AGH

prof.zw.dr hab. Lidia Zbiegień-Maciąg

Wydział Zarządzania AGH

Dr inż. Alina Kozarkiewicz

Wydział Zarządzania AGH

dr inż. Sławomir Ziółkowski

Wydział Zarządzania AGH

mgr inż. Katarzyna Klimkiewicz

Wydział Zarządzania AGH

mgr Marzena Staszkiewicz

Wydział Zarządzania AGH

dyrektor  Arkadiusz Kawecki

PG SILESIA

mgr Agnieszka Flis

AG TEST HR Kraków

trener Elżbieta Długosz-Truszkowska

Firma Szkoleniowa „Elżbieta Długosz-Truszkowska”, Kraków

prawnik-praktyk Adrian Albertyński

ING Bank Śląski

Mgr Anna Filipow

Kontekst HR International Group

Mgr Agata Dratwińska

MDA Personel Consulting

2017-06-30 15:16:10