Plan studiów podyplomowych Zarządzanie Personelem

Pobierz szczegółowy program studiów

Lp

Nazwa przedmiotu

Forma zajęć

Liczba godzin

Razem godziny

ECTS

Forma zaliczenia

I

Zarządzanie ludźmi i strategie pozyskiwania personelu

wykład

10

10

7

Egzamin z bloku I  w formie pisemnej
Zaliczenie*

1

Warsztaty rekrutacyjne

ćwiczenia

10

10

4

Zaliczenie*

2

Assessment center

ćwiczenia

10

10

4

Zaliczenie*

3

Audyt funkcji personalnych

wykład

5

5

1

Zaliczenie*

4

Organizacja i funkcjonowanie działu personalnego

wykład

10

10

4

Zaliczenie*

5

Polityka personalna w praktyce

wykład

10

15

4

Zaliczenie*

ćwiczenia

5

5

Kultura organizacji

wykład

5

5

1

Zaliczenie*

6

Seminarium dyplomowe

wykład

5

5

1

Zaliczenie*

Razem

70

26

 

 

II

Szkolenie i rozwój pracowników

wykład

5

10

5

Zaliczenie w formie testu

ćwiczenia

5

1

Trening komunikacji

ćwiczenia

5

5

2

Zaliczenie*

2

Trening  autoprezentacji

 

5

5

2

 

3

Negocjacje

ćwiczenia

10

10

3

Zaliczenie*

4

Coaching

ćwiczenia

5

5

2

Zaliczenie*

5

Rozwój umiejętności menedżerskich

ćwiczenia

10

10

4

Zaliczenie*

Razem

45

18

 

 

III

Prawo pracy

wykład

10

20

6

Egzamin

ćwiczenia

10

IV

Zarządzanie projektami

wykład

5

10

2

Projekt na ocenę

ćwiczenia

5

V

Wynagradzanie pracowników i wartościowanie pracy

wykład

10

20

5

Projekt na ocenę

ćwiczenia

10

VI

Ocenianie pracowników

wykład

5

15

3

Projekt na ocenę

ćwiczenia

10

Razem

65

16

 

Całość planu: 180 godzin dydaktycznych , w tym 80 wykładów, 100 ćwiczeń , 60 ECTS  

*zaliczenie  na zal. na podstawie listy obecności. Nieobecność zaliczona wg kryteriów prowadzącego

2015-08-04 12:33:56